Heb je ooit gehoord van Myers-Briggs en de 16 persoonlijkheidstypen? Misschien ben jij wel een Avonturier, een Logicus of een Bemiddelaar! Ongeacht welk type je bent, ontdekken waar jouw voorkeuren liggen, kan je helpen zowel je sterke als zwakke punten te verbeteren. Ontdek jouw type met onze gratis persoonlijkheidstest en krijg een uitgebreide uitslag!

Wie of wat is Myers-Briggs?

Volgens Carl Jung, de bekende psychoanalist, kunnen mensen worden ingedeeld in acht verschillende typen. Hij beschreef deze typen in zijn boek ‘Theorie van Typologie’, een van de eerste boeken die het concept van verschillende persoonlijkheden introduceerde en sindsdien de basis vormt voor persoonlijkheidsprofielen, waaronder het DISC-model. Kathrine C. Briggs bestudeerde Jungs acht typen en merkte op dat er iets ontbrak. Samen met haar dochter Isabel Myers breidde ze Jungs ideeën uit tot wat nu bekend staat als het Myers-Briggs model. In tegenstelling tot Jungs acht typen, stelt deze theorie dat er 16 verschillende persoonlijkheden zijn.

Waar gaat het precies over?

Volgens Kathrine C. Briggs en Isabel Myers gaat persoonlijkheid verder dan alleen de manier waarop je de wereld waarneemt en hoe je met informatie omgaat, de twee factoren die volgens Jung een persoon vormen. Ze concludeerden dat ook de manier waarop je prikkels verwerkt én hoe je taken benadert veel zeggen over wie je bent.

Op basis van deze vier factoren stelden zij de Myers-Briggs type Indicator-test op:

Deze 4 factoren bepalen jouw Myers-Briggs persoonlijkheid

Indicator 1: Waar komen jouw prikkels vandaan?

Myers en Briggs wijzen op twee manieren waarop mensen omgaan met externe prikkels:

 • Introversion (I): Voorkeur voor prikkels uit de innerlijke belevingswereld.
 • Extraversion (E): Voorkeur voor prikkels uit de buitenwereld.

Indicator 2: Hoe ga jij met nieuwe informatie om?

De benadering van nieuwe data, informatie of ervaringen bepaalt deze factor:

 • Sensing (S): Gericht op feitelijke, concrete informatie en put uit eerdere ervaringen.
 • Intuition (N): Aandacht voor grote lijnen, verbanden en gebruik van mogelijkheden in de toekomst.

Indicator 3. Op basis waarvan neem jij beslissingen?

Besluitvorming onthult veel over je persoonlijkheid, volgens Myers en Briggs:

 • Thinking (T): Weegt argumenten tegen elkaar af en maakt keuzes op basis van logica.
 • Feeling (F): Laat zich leiden door gevoel, maakt keuzes op basis van persoonlijke waarden en de impact op anderen.

Indicator 4: Hoe ga jij om met een taak?

De aanpak van taken onderscheidt twee benaderingen:

 • Judging (J): Geordend, plant en voert taken op een gestructureerde manier uit.
 • Perceiving (P): Flexibel, houdt opties open en ziet hoe dingen verlopen.

Wanneer je deze vier voorkeursparen combineert, ontstaan er exact 16 verschillende persoonlijkheidstypen. Maar voordat we deze typen onthullen, laten we eerst verkennen waarom het zo nuttig is om jouw persoonlijkheidstype te kennen.

Waarom is het kennen van jouw persoonlijkheidstype belangrijk?

Het kennen van ‘jouw type’ is om diverse redenen van belang. Niet alleen verschaft het inzicht in jouw sterke en zwakke punten, maar het draagt ook bij aan het verbeteren van zowel zakelijke als persoonlijke relaties.

Wat zijn de voordelen?

 • Verbeterde samenwerking: door collega’s te koppelen met aanvullende eigenschappen, creëer je een team dat efficiënt samenwerkt.
 • Vereenvoudigde communicatie: het kennen van de voorkeurswijze waarop iemand informatie ontvangt, maakt feedback geven effectiever en persoonlijker.
 • Inzicht in motivatiefactoren: niet elke werknemer reageert hetzelfde op begeleiding. Door te begrijpen waar iemand energie van krijgt, kun je een werkomgeving creëren die aansluit bij individuele behoeften.
 • Conflictbeheersing: verschillende benaderingen bij het nemen van beslissingen kunnen leiden tot wrijving. Door te begrijpen hoe collega’s omgaan met tegenwerking, kun je conflicten vermijden en beter sturen.
 • Zelfbewustzijn vergroten: het kennen van jouw valkuilen en zwakke plekken is even belangrijk als het weten waarin je uitblinkt. Het vergroot jouw zelfbewustzijn en bevordert persoonlijke groei.

En wat betekent dit voor de werkvloer?

Harnessing the value of MBTI personality difference

Wat zijn de 16 persoonlijkheden volgens het Myers Briggs model?

Om de complexiteit van de 16 persoonlijkheidstypen van het Myers-Briggs model behapbaar te maken, verdelen we ze in vier overzichtelijke categorieën.

man schakend aan een tafeltje

1. De Analisten

Deze groep kenmerkt zich door een voorkeur voor rationaliteit en onpartijdigheid. Ze zijn creatief, eigenzinnig en uitblinkende strategische denkers. Op het menselijke vlak kunnen ze echter als streng, tactloos of onpersoonlijk overkomen, vergelijkbaar met rode en blauwe DISC-profielen.

INTJ — de Architect

Het INTJ-profiel is zeldzaam, slechts 2% van de bevolking bezit deze strategisch onderlegde persoonlijkheid (waarbij vrouwen slechts 0,8% vertegenwoordigen). Bekend om schaakachtige manoeuvres, nemen ze snel beslissingen, zijn ambitieus maar verspillen geen tijd, wat hen soms koud of berekend doet lijken. Ze hebben een hekel aan regels, tradities en beperkingen. Ze zijn niet vies van leugentjes om bestwil. Dit wil niet zeggen dat ze handelen zonder geweten, maar wel vaak zonder emotie.

Sterke punten van de INTJ

 • Rationeel
 • Geïnformeerd
 • Zelfstandig
 • Vastbesloten
 • Nieuwsgierig
 • Origineel

Zwakke punten van de INTJ

 • Arrogant
 • Emotioneel gesloten
 • Overmatig kritisch
 • Strijdlustig
 • Cynisch wanneer het op sociale relaties aankomt

Hoe gaat een INTJ om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide INTJ-beschrijving hier.

INTP — de Logicus

Slechts 3% van de bevolking behoort tot het INTP-Myers-Briggs-profiel. Dit zijn mensen met unieke perspectieven en onverbiddelijke logica. Ze hebben weinig interesse voor de dagelijkse, praktische waan van de dag, maar halen energie uit denkprocessen en dagdromen. Hierdoor kunnen ze net als het INTJ-profiel gevoelloos overkomen. Verwacht niet dat je op hun schouder kunt uithuilen, maar wel dat ze logische oplossingen aandragen om je te helpen.

Sterke punten van de INTP

 • Analytisch
 • Origineel
 • Open-minded
 • Nieuwsgierig
 • Objectief

Zwakke punten van de INTP

 • Sociaal buitengesloten
 • Ongevoelig
 • Snel ontevreden
 • Ongeduldig
 • Perfectionistisch

Hoe gaat een INTP om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide INTP-beschrijving hier.

ENTJ — de Bevelhebber

Mensen met dit Myers Briggs profiel (3% van de bevolking) zijn van nature goede leiders. Hoewel ze soms meedogenloos rationeel zijn, zorgt hun charisma en vertrouwen ervoor dat ze veel mensen mee krijgen. Een ENTJ bereikt altijd zijn of haar doel, ongeacht wat ze daarvoor moeten doen. Ze houden van uitdagingen, focussen graag op de lange termijn en pushen zichzelf om het onmogelijke te bereiken, vaak vanuit pure wilskracht. Hoewel ze sociaal vaardig zijn, schuwen ze niet weg voor harde besluiten. Hierdoor kunnen ze ongevoelig, neerbuigend of arrogant overkomen.

Sterke punten van de ENTJ

 • Analytisch
 • Origineel
 • Open-minded
 • Nieuwsgierig
 • Objectief

Zwakke punten van de ENTJ

 • Sociaal buitengesloten
 • Ongevoelig
 • Snel ontevreden
 • Ongeduldig
 • Perfectionistisch

Hoe gaat een ENTJ om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ENTJ-beschrijving hier.

ENTP — de Debater

De persoon met een ENTP-profiel (3% van de bevolking) houdt van discussiëren en vindt het ook niet erg om advocaat van de duivel te spelen. Ze houden van groots denken, grote en grove lijnen en zaken op de lange termijn. Hierdoor kunnen ze snel originele ideeën bedenken. Deze ideeën echter uitvoeren… dat blijkt minder interessant. ENTP-ers nemen geen blad voor de mond, zijn eerlijk en maken zich niet per se druk wie ze hiermee kwetsen. Ze vertellen immers de waarheid. Hierdoor kunnen de hard overkomen

Sterke punten van de ENTP

 • Deskundig
 • Snelle denkers
 • Origineel
 • Goede brainstormers
 • Charismatisch

Zwakke punten van de ENTP

 • Constant discussies aangaan
 • Ongevoelig
 • Intolerant
 • Moeite met focussen
 • Bedenken, maar niet uitvoeren

Hoe gaat een ENTP om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ENTP-beschrijving hier.

2 samenwerkende vrouwen

2. De Diplomaten

De tweede groep zijn de profielen die ontzettend veel waarde hechten aan het menselijke stuk. Het zijn doorgaans warme en empathische personen die graag een verbindende rol vervullen. Vanwege hun hoog empatisch gehalte kunnen er problemen ontstaan wanneer ze zakelijke of rationele besluiten moeten nemen — mensen met een groen of geel DISC-profiel herkennen zich hier vast in.

INFJ — de Advocaat

Een zeldzaam persoonlijkheidsprofiel waarvan maar minder dan 1% van de bevolking deel van uitmaakt. Ze hebben een hoog moraal, zijn idealistisch en maken graag een positief verschil. Ze helpen anderen graag en hoewel ze dit met een zachte aard doen, zullen ze zich hiervoor hard maken. Ze maken makkelijk contact met anderen en houden rekening met andermans gevoelens. Soms teveel, waardoor ze over hun eigen grenzen heen gaan. Het INFJ-type zal daarom moeten leren goed voor zichzelf te zorgen, voor hij anderen “redt”.

Sterke punten van de INFJ

 • Creatief
 • Komt snel tot inzichten
 • Integer
 • gepassioneerd
 • Onbaatzuchtig

Zwakke punten van de INFJ

 • Neemt kritiek persoonlijk
 • Vind het lastig om zichzelf open te stellen
 • Perfectionistisch
 • Willen te graag grootse dingen bereiken waardoor ze de dagelijkse realiteit over het hoofd zien
 • Neiging om zichzelf op te offeren

Hoe gaat een INFJ om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide INFJ-beschrijving hier.

INFP — de Bemiddelaar

4% van de bevolking sluit aan bij het INFP-profiel. Deze mensen zoeken altijd het goede in de mens. Wanneer ze dit niet vinden, proberen ze deze harmonie wel te brengen. Ze kunnen wat verlegen of kalm overkomen, maar uiten hun gedachten op een krachtige en intuïtieve manier. Ze kunnen goed luisteren en geven hun gesprekspartner écht het gevoel alsof hij ertoe doet. Hun zoektocht naar moraal, deugd en rust maken hen uitstekende vrienden waar je altijd op kunt terugvallen.

Sterke punten van de INFP

 • Empatisch
 • Gul
 • Open-minded
 • Creatief
 • Gepassioneerd
 • idealistisch

Zwakke punten van de INFP

 • Onrealistisch
 • Neiging tot terugtrekken
 • Onproductief
 • Te gevoelig
 • Neiging tot please-gedrag

Hoe gaat een INFP om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide INFP-beschrijving hier.

ENFJ — de Protagonist

Het ENFJ-profiel kenmerkt zich als een natuurlijke en charismatische leider. Met slechts 2% van de bevolking zul je in deze groep vaak leraren en coaches tegenkomen. Het zijn personen die anderen graag helpen en begeleiden. Ze communiceren makkelijk en hebben een haast overdreven interesse in anderen. Hierdoor hebben ze de neiging om te betrokken te raken, waardoor ze vaak zichzelf schaden. Ze zullen hun eigen emoties en hun zorgzaamheid dus moeten leren temperen.

Sterke punten van de ENFJ

 • Ontvankelijk
 • Betrouwbaar
 • Gepassioneerd
 • Onbaatzuchtig
 • Charismatisch

Zwakke punten van de ENFJ

 • Onrealistisch
 • Overdreven idealistisch
 • Neerbuigend
 • Intens
 • Overdreven empatisch

Hoe gaat een ENFJ om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ENFJ-beschrijving hier.

ENFP — de Campagnevoerder

Het ENFP-profiel (met 7% van de bevolking) leeft het liefst in het hier en nu. Ze hechten veel waarde aan hun sociale contacten en de emotionele band die ze hiermee vormen. Ze vinden het leuk om het gezellig te maken en staan graag in de spotlight. Ze hebben vrijheid en onafhankelijk nodig om innovatief te kunnen zijn. Bij routinematige zaken verliezen ze dan ook hun interesse. Gelukkig kunnen ze wel goed ontspannen, waardoor ze goed in staat zijn snel te schakelen tussen professionaliteit en een het zijn van een gezelschapsdier.

Sterke punten van de ENFP

 • Nieuwsgierig
 • Enthousiast
 • Opmerkzaam
 • Goed in communiceren
 • Altijd in voor gezelligheid
 • Goedaardig

Zwakke punten van de ENFP

 • Neiging tot please-gedrag
 • Moeite met focussen op de lange termijn
 • Ongeorganiseerd
 • Te meegaand
 • Overdreven optimistisch
 • Rusteloos

Hoe gaat een ENFP om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ENFP-beschrijving hier.

3. De Schildwachten

Mensen die binnen dit Myers Briggs profiel passen, nemen liever het zekere voor het onzekere. Ze hebben de neiging om vast te houden aan regels, zijn iets traditioneler ingesteld en houden van regels. Risico’s nemen ze liever niet, waardoor flexibiliteit een valkuil voor hen kan zijn; groene en blauwe DISC-profielen hebben overeenkomsten hiermee.

ISTJ — de Logisticus

Met zo’n 13% van de bevolking komt het ISTJ-profiel het meest voor. Ze hebben integriteit en praktische logica hoog in het vaandel staan en hechten waarde regel, tradities en normen en waarden. Ze genieten een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en voeren zaken graag nauwkeurig uit. Ze verachten besluiteloosheid en vinden het erg vervelend wanneer mensen hun afspraken niet nakomen. Hun passie voor plicht en betrouwbaarheid zorgen ervoor dat ze regelmatig bot en koud kunnen overkomen.

Sterke punten van de ISTJ

 • Eerlijk en direct
 • Plichtsgetrouw
 • Vastberaden
 • Verantwoordelijk
 • Kalm
 • Praktisch
 • Voorliefde voor orde en het handhaven ervan

Zwakke punten van de ISTJ

Hoe gaat een ISTJ om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ISTJ-beschrijving hier.

ISFJ — de Verdediger

Iemand met een ISFJ-profiel is doorgaans een warm en empatisch persoon. Ze kunnen rustig en gereserveerd overkomen, ontwikkelen snel warme banden en hebben goed ontwikkelde sociale vaardigheden. Fijn dus, dat zo’n 13% van de bevolking onder dit type valt. Ze gaan vaak tot het gaatje en willen het anderen graag naar hun zin maken. Helaas gaan ze hierdoor vaak over hun eigen grenzen heen; ISFJ-mensen hebben de neiging om over zich heen te laten lopen. Hierdoor wordt er makkelijk misbruik van hen gemaakt, zeker door wat meer agressieve profielen. Ook maken ze zichzelf vaak klein; ze bagatelliseren hun eigen successen of steken hun mening onder stoelen of banken.

Sterke punten van de ISFJ

 • Behulpzaam
 • Betrouwbaar
 • Oplettend
 • Enthousiast
 • Harde werkers
 • Praktisch ingesteld

Zwakke punten van de ISFJ

 • Te nederig
 • Vat dingen snel persoonlijk op
 • Onderdrukt eigen gevoelens
 • Offert zichzelf op
 • Onbereid om te veranderen
 • Laat over zich heenlopen

Hoe gaat een ISFJ om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ISFJ-beschrijving hier.

ESTJ — de Leidinggevende

De ESTJ houdt van orde, regelmatig en traditie. Ze zijn autocratisch, zien graag duidelijke en controleerbare feiten, maar nog liever dat anderen zich hier aan houden. Ze vinden het niet erg om het voortouw te nemen of om hard te werken. Zolang je toewijding toont en niet bang bent om je handen uit de mouwen te steken, verdien je het respect van de ESTJ-persoon — mits het allemaal volgens de regeltjes verloopt. Want dat vindt deze groep – waarvan minimaal 11% van de bevolking tot toebehoort – belangrijk: regels. Dit maakt hun rigide, koppig en inflexibel. Ze zullen niet snel toegeven dat ze fout zitten en ze staan niet open voor ideeën van anderen.

Sterke punten van de ESTJ

 • Toegewijd
 • Direct
 • Eerlijk
 • Loyaal
 • Geduldig
 • Betrouwbaar
 • Goed in plannen en organiseren

Zwakke punten van de ESTJ

 • Inflexibel en koppig
 • Moeite met nieuwe situaties
 • Kan moeilijk ‘out of the box’ denken
 • Veroordeeld vlug
 • Moeite met relaxen
 • Moeite met het uiten van emoties
 • Te veel bezig met hun ego

Hoe gaat een ESTJ om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ESTJ-beschrijving hier.

ESFJ — de Consul

Zo’n 12% van de bevolking valt onder het ESFJ-type. Het zijn doorgaans mensen die graag in het middelpunt van de belangstelling staan en het anderen graag naar hun zin maken. Ze halen veel energie uit vriendschappen en sterke familiebanden; het zijn rasechte mensen-mensen. Hierdoor laten ze zich vaak meeslepen in de emoties van anderen. Ze willen graag behulpzaam zijn, schenken graag hun tijd en aandacht aan iemand, vaak met het gevolg dat ze zelf opgebrand raken. Ook hun neiging om conflicten te vermijden kan er voor zorgen dat ze zichzelf op de tweede plek plaatsen.

Sterke punten van de ESFJ

 • Praktisch onderlegd
 • Dienstplichtig
 • Erg loyaal
 • Gevoelig
 • Maakt makkelijk contact met anderen

Zwakke punten van de ESFJ

 • Inflexibel
 • Geen behoefte aan vernieuwing of ontwikkeling
 • Neemt kritiek te zwaar op
 • Te veel bezig met hun sociale status
 • Aanhankelijk
 • Laat vlug over zich heen lopen
 • Komt niet om voor hun eigen belang

Hoe gaat een ESFJ om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ESFJ-beschrijving hier.

Groep mensen die bezig zijn aan brainstormen

4. De Verkenners

De laatste groep kenmerkt zich door hun spontaniteit. Ze nemen risico’s, nemen snel beslissingen en blinken uit in situaties waarin een snelle reactie vereist is. Een valkuil is dat ze overhaast (roekeloze) beslissingen nemen; ook kenmerkend voor mensen met een rood of geel DISC-profiel.

ISTP — de Virtuoos

Iemand met een ISTP-persoonlijkheidstype steekt graag de handen uit de mouwen. Ze zoeken telkens naar uitdagingen en nieuwigheden en geven de voorkeur aan praktische zaken. Ze kunnen gereserveerd overkomen, maar hebben de neiging om ineens impulsief besluiten te nemen of een andere richting in te slaan. Slechts 5% van de bevolking behoort tot dit profiel, waarbij een vrouwelijk ISTP-profiel erg zeldzaam is. De grootste valkuil van een ISTP-type is dat ze vaak de grenzen opzoeken. Hierdoor wakkeren ze soms conflicten aan, trappen ze mensen op hun tenen, maken ze ongepaste grappen of overschrijden ze hun eigen of andermans grenzen.

Sterke punten van de ISTP

 • Optimistisch
 • Energiek
 • Creatief
 • Praktisch ingesteld
 • Spontaan
 • Rationeel
 • Goed in prioriteiten stellen
 • Kan goed het hoofd koel houden
 • Kalm en beheerst

Zwakke punten van de ISTP

 • Koppig
 • Ongevoelig
 • Gereserveerd
 • Snel verveeld
 • Bindingsangst
 • Zoekt graag de grenzen op

Hoe gaat een ISTP om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ISTP-beschrijving hier.

ISFP — de Avonturier

Het ISFP-persoonlijkheidstype is een creatief en artistiek persoon. Ze doorbreken traditionele verwachtingen en experimenteren graag om zo buiten hun comfortzone te treden. Hierdoor kunnen ze onvoorspelbaar overkomen. Wat kan kloppen; het ISP-type veracht stilstaan en zoekt telkens nieuwe mensen en situaties op. Hierdoor vertonen ze wel snel risicovol gedrag en hebben ze moeite met plannen voor de langetermijn. Ze laten zich liever leiden door het ‘hier en nu’. Dit kan invloed hebben op hun mentale welgesteldheid; ze zijn gevoelig voor stressvolle situaties en laten hun zelfvertrouwen vaak afhangen van externe factoren.

Sterke punten van de ISFP

 • Charmant
 • Kan zich goed inleven in anderen
 • Grote fantasie
 • Gepassioneerd
 • Nieuwsgierig
 • Artistiek

Zwakke punten van de ISFP

 • Te onafhankelijk willen zijn
 • Onvoorspelbaar
 • Snel gespannen of gestrest
 • Te competitief
 • Wisselend zelfvertrouwen

Hoe gaat een ISFP om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ISFP-beschrijving hier.

ESTP — de Ondernemer

Slechts 4% van de bevolking maakt deel uit van het ESTP-persoonlijkheidstype. Dit type kenmerkt zich als een ‘social butterfly’ die altijd in de spotlight wil staan. Ze bekommeren zich liever niet om ‘gewone’ kwesties, maar denken en dromen graag groots. Ook gaan ze liever direct aan de slag dan dat ze nadenken; dat kan later. Hierdoor nemen ze vaak grote risico’s. Zeker in combinatie met hun afkeer voor discipline, regels en organiseren, kan dat soms verkeerd uitpakken. Ze overschrijden hun eigen of andermans grenzen, vinden het lastig om zich in iets vast te bijten of vertonen provocerend gedrag. Zolang het maar de aandacht trekt, is het goed.

Sterke punten van de ESTP

 • Uitgesproken
 • Rationeel
 • Praktisch ingesteld
 • Origineel
 • Opmerkzaam
 • Erg sociaal

Zwakke punten van de ESTP

 • Ongevoelig
 • Ongeduldig
 • Zoekt risico’s op
 • Ongestructureerd
 • Enkel groots dromen
 • Provocerend

Hoe gaat een ESTP om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ESTP-beschrijving hier.

ESFP — de Entertainer

Het ESFP-type is een geboren entertainer en ziet de wereld als zijn of haar podium. Ze genieten van aandacht, staan graag in de belangstelling en vinden niets fijner dan plezier hebben met vrienden en familie. Hoewel ze oppervlakkig kunnen overkomen, houden ze rekening met andermans emoties en reiken ze graag een helpende hand uit. Het nadeel is dat ze van drama houden, gelukkig niet wanneer zij het onderwerp van kritiek zijn. In dat geval vermijden ze conflicten; ze willen het namelijk gezellig houden. Eén andere valkuil voor het ESFP-type is dat ze soms te erg in het moment leven waardoor ze belangrijke zaken in de toekomst uit het oog verliezen. Enerzijds omdat ze het gewoonweg vergeten, anderzijds omdat het niet spannend genoeg is. Ze laten het liever afhangen van geluk.

Sterke punten van de ESFP

 • Uitgesproken
 • Origineel
 • Houdt van show, drama en grootse gebaren
 • Praktisch ingesteld
 • Erg sociaal

Zwakke punten van de ESFP

 • Overgevoelig
 • Conflictvermijdend
 • Snel verveeld
 • Moeite met langetermijn-plannen
 • Ongefocust
 • Gebrek aan discipline

Hoe gaat een ESFP om met relaties, vriendschappen, ouderschap of werkgerelateerde uitdagingen? Je leest de uitgebreide ESFP-beschrijving hier.

En welk Myers Briggs type heb jij? Doe de gratis test!

Uiteraard is het niet mogelijk om een individu volledig te categoriseren, zelfs niet op basis van Myers-Briggs-, Kolb-leerstijlen– of DISC-profielen. Een persoon is altijd complexer dan een enkele kleur of voorkeur. Toch kan het soms handig zijn om een ruwe schatting te maken, niet om iemand vast te pinnen op wie hij als persoon is, maar om inzicht te krijgen in zijn aanleg of talenten. In zo’n geval kan het waardevol zijn om te weten welk Myers-Briggs-persoonlijkheidstype je hebt, zodat je gericht aan jezelf kunt werken en je kunt ontwikkelen.

Ben je na het lezen van de bovenstaande profielen nieuwsgierig geworden naar jouw persoonlijkheidstype? Doe dan deze gratis Myers-Briggs Persoonlijkheidstest! In minder dan 12 minuten ontdek je jouw sterke en zwakke punten, en ontvang je een uitgebreide analyse.

Myers Briggs

Wij hebben de test zelf al gedaan:

Myers Briggs

 

Wil je meer weten over verschillende persoonlijkheidstypen?

Vind je deze materie interessant en wil je meer leren over soorten persoonlijkheid? Check dan eens onderstaande artikelen. En zoek je naar een manier om je sterke punten nog sterker te maken? Volg dan eens onze 1-daagse training Assertiviteitt. Want wie je ook bent – introvert, extravert of wat dan ook – iedereen heeft wel iets om aan te werken! Jij ook!

Bereik meer in minder tijd! Ontdek Tijdwinst

Wil jij jouw productiviteit naar een hoger niveau tillen en meer gedaan krijgen in minder tijd? Volg ons op social media en ontdek een schat aan handige tips en inzichten over time management en persoonlijke effectiviteit!

🐿️ Tijdwinst op social media

Waar vind je Tijdwinst? Volg ons op InstagramLinkedInFacebookPinterestX en Threads voor dagelijkse updates en inspiratie. Onze platforms helpen jou op weg naar een georganiseerder, krachtiger en productiever leven!

🎙️Tijdwinst podcast

Luister ook naar de Tijdwinst Podcast – dé podcast voor slimmer werken, persoonlijke effectiviteit en timemanagement! Hier gaat Björn in gesprek met boeiende gasten die expert zijn op het gebied van efficiënt werken. Samen duiken ze in waardevolle inzichten, delen ze praktische tips en bespreken ze de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van time management.

📬 Tijdwinst nieuwsbrief

Mis ook onze wekelijkse Tijdwinst nieuwsbrief niet! Boordevol inspiratie dankzij de laatste artikelen, praktische adviezen en slimme trucs om jou te helpen excelleren in je werk en privéleven.

🎥 Tijdwinst Youtube-kanaal

En vergeet ook ons Youtube-kanaal niet! Elke week delen we daar waardevolle inzichten, praktische tips en boeiende content over time management en persoonlijke effectiviteit. Of je nu op zoek bent naar manieren om je werkdag te optimaliseren, efficiënter te werken of simpelweg meer balans te vinden, hier ben je aan het juiste adres!

📘 Tijdwinst boek ‘Elke Dag om 15.00 Klaar’
En als kers op de taart, raden we je aan om Björn Deusings’ boek ‘Elke Dag om 15.00 Klaar‘ te lezen. Ontdek de geheimen van effectief time management, efficiënt werken en het bereiken van een stressvrij werkleven.
Bereik meer in minder tijd!

Myers Briggs

Veelgestelde vragen rondom Myers-Briggs Type Indicator

Wat is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) eigenlijk?

Je hebt misschien vragen als ‘Wat houdt MBTI in’ of ‘Wat is de persoonlijkheidstest van Myers Briggs?’. Een kort, maar krachtig antwoord hierop is:

Hoe werkt de MBTI-test?

De MBTI-test, wat staat voor Myers-Briggs Type Indicator, werkt door middel van het beantwoorden van vragen over je voorkeuren en hoe je omgaat met verschillende situaties. Het probeert je natuurlijke neigingen en voorkeuren in kaart te brengen, en zo een indicatie te geven van je persoonlijkheidstype.

Wat zijn de vier hoofdcategorieën van persoonlijkheidsvoorkeuren in de MBTI?

De vier hoofdcategorieën van persoonlijkheidsvoorkeuren in de MBTI zijn

 1. Extraversie (E) versus Introversie (I)
 2. Waarneming (S) versus Intuïtie (N)
 3. Denken (T) versus Voelen (F)
 4. Beoordelen (J) versus Waarnemen (P).

Door deze voorkeuren te combineren, ontstaan 16 verschillende persoonlijkheidstypes.

Welke 16 persoonlijkheidstypes zijn er?

De 16 persoonlijkheidstypes in de MBTI zijn unieke combinaties van de vier hoofdcategorieën van persoonlijkheidsvoorkeuren. Elk type heeft zijn eigen unieke mix van eigenschappen, sterke punten en uitdagingen. De MBTI probeert niet iemands volledige persoonlijkheid te vatten, maar het biedt een raamwerk om bepaalde voorkeuren en gedragsneigingen te begrijpen.

 • ISTJ – Inspecteur: Introvert, Sensor, Denker, Oordelend
 • ISFJ – Beschermer: Introvert, Sensor, Voeler, Oordelend
 • INFJ – Raadgever: Introvert, Intuïtie, Voeler, Oordelend
 • INTJ – Architect: Introvert, Intuïtie, Denker, Oordelend
 • ISTP – Handelaar: Introvert, Sensor, Denker, Waarnemend
 • ISFP – Avonturier: Introvert, Sensor, Voeler, Waarnemend
 • INFP – Bemiddelaar: Introvert, Intuïtie, Voeler, Waarnemend
 • INTP – Denker: Introvert, Intuïtie, Denker, Waarnemend
 • ESTP – Doener: Extravert, Sensor, Denker, Oordelend
 • ESFP – Presteerder: Extravert, Sensor, Voeler, Oordelend
 • ENFP – Inspirator: Extravert, Intuïtie, Voeler, Waarnemend
 • ENTP – Visionair: Extravert, Intuïtie, Denker, Waarnemend
 • ESTJ – Opzichter: Extravert, Sensor, Denker, Oordelend
 • ESFJ – Zorgverlener: Extravert, Sensor, Voeler, Oordelend
 • ENFJ – Mentor: Extravert, Intuïtie, Voeler, Oordelend
 • ENTJ – Commandant: Extravert, Intuïtie, Denker, Oordelend

Wat is de zeldzaamste MBTI?

De zeldzaamste MBTI is het INTJ-type, ook wel bekend als de ‘Architect’. Hoewel het moeilijk is om exacte statistieken te geven, wordt aangenomen dat INTJ-types minder vaak voorkomen in de bevolking.

Hoe beïnvloedt de MBTI mijn dagelijkse leven?

De invloed van MBTI op je dagelijkse leven ligt in het begrijpen van jezelf en anderen beter. Het helpt je om je sterke punten te herkennen, je communicatiestijl te verbeteren en effectiever samen te werken met verschillende persoonlijkheden.

Zijn de MBTI-resultaten altijd accuraat?

Hoewel de MBTI nuttig kan zijn, zijn de resultaten niet altijd 100% accuraat. Het is een hulpmiddel voor zelfreflectie en bewustwording, maar het mag niet als absolute waarheid worden beschouwd.

Kan mijn persoonlijkheidstype veranderen over de tijd?

Ja, je persoonlijkheidstype kan in de loop van de tijd evolueren, maar de basisvoorkeuren blijven meestal consistent. Belangrijke levenservaringen en persoonlijke groei kunnen invloed hebben op je gedrag en voorkeuren.

Wat betekenen de letters in mijn MBTI-type?

De letters in je MBTI-type vertegenwoordigen de vier hoofdcategorieën van persoonlijkheidsvoorkeuren. Bijvoorbeeld, INTJ betekent Introvert, Intuïtie, Denken, en Oordelen. Elke letter geeft aan welke kant van de twee tegenovergestelde voorkeuren je meer naar neigt.

Hoe vaak moet ik de MBTI-test doen om consistente resultaten te krijgen?

Het is over het algemeen aanbevolen om de MBTI-test niet te vaak te herhalen, omdat je basispersoonlijkheidsvoorkeuren niet snel veranderen. Het wordt aanbevolen om de test om de paar jaar te herhalen, tenzij er significante levensveranderingen hebben plaatsgevonden.

Zijn sommige persoonlijkheidstypes beter dan andere?

Nee, er zijn geen ‘betere’ of ‘slechtere’ persoonlijkheidstypes in de MBTI. Elk type heeft zijn eigen unieke sterke punten en uitdagingen. Het is belangrijk om te begrijpen dat diversiteit in persoonlijkheidstypes waardevol is en bijdraagt aan een evenwichtige samenleving.

Welke beroemdheden delen mijn MBTI-type?

Veel beroemdheden hebben publiekelijk hun MBTI-type gedeeld. Enkele voorbeelden zijn Barack Obama (ENFJ), Oprah Winfrey (ENFJ), Steve Jobs (ENTJ), en Emma Watson (INFJ). Het kan interessant zijn om te zien welke bekende mensen vergelijkbare persoonlijkheidstypes hebben als jij.

Wat is het nut van het kennen van mijn MBTI-type?

Het kennen van je MBTI-type kan je helpen bij zelfreflectie en begrip van je sterke punten en zwaktes. Het kan ook dienen als leidraad voor loopbaankeuzes, verbeterde communicatie en het opbouwen van gezonde relaties.

Hoe kan ik mijn sterke punten benutten op basis van mijn MBTI-type?

Om je sterke punten op basis van je MBTI-type te benutten, kun je je richten op activiteiten en omgevingen die passen bij je voorkeuren. Als je bijvoorbeeld een extravert (E) persoon bent, kun je energie krijgen uit sociale interacties en teamwork.

Wat als ik me niet kan identificeren met mijn MBTI-resultaten?

Als je je niet kunt identificeren met je MBTI-resultaten, is het belangrijk om te onthouden dat de test slechts een algemene indicatie is. Mensen zijn complex en de test kan niet alle nuances van persoonlijkheid vastleggen. Het is prima om het als een leidraad te zien en niet als een strikte definitie.

Hoe wordt de MBTI in professionele omgevingen gebruikt?

In professionele omgevingen wordt de MBTI vaak gebruikt voor teambuilding, leiderschapsontwikkeling en het verbeteren van communicatie. Het kan teams helpen om elkaars sterke punten te begrijpen en effectiever samen te werken. Het wordt echter niet altijd als absoluut en definitief gezien in zakelijke besluitvorming.

Zijn er carrières die beter passen bij bepaalde MBTI-types?

Ja, sommige carrières kunnen beter passen bij bepaalde MBTI-types vanwege de aansluiting op specifieke voorkeuren. Bijvoorbeeld, introverte (I) mensen kunnen zich vaak comfortabeler voelen in beroepen die meer zelfstandigheid bieden, terwijl extraverte (E) individuen kunnen floreren in teamgerichte omgevingen.

Wat is de relatie tussen MBTI en communicatiestijlen?

De relatie tussen MBTI en communicatiestijlen ligt in de voorkeuren voor Extraversie (E) of Introversie (I) en Denken (T) of Voelen (F). Deze voorkeuren beïnvloeden hoe mensen informatie verwerken en communiceren. Het begrijpen van deze verschillen kan helpen bij effectieve communicatie tussen individuen met diverse persoonlijkheidstypes.

Kunnen mensen van verschillende MBTI-typen goed samenwerken?

Ja, mensen van verschillende MBTI-typen kunnen uitstekend samenwerken. De diversiteit in persoonlijkheidsvoorkeuren kan juist een kracht zijn, omdat verschillende perspectieven en vaardigheden kunnen samenkomen om een gebalanceerd team te vormen.

Zijn er valkuilen verbonden aan elk MBTI-type?

Elk MBTI-type heeft zijn eigen valkuilen. Bijvoorbeeld, perfectionisme kan een uitdaging zijn voor ISTJ-types, terwijl ENFP-types gevoelig kunnen zijn voor overmatige stress. Het herkennen van deze valkuilen kan helpen bij het bewust omgaan met uitdagingen.

Hoe kan ik de MBTI gebruiken voor persoonlijke groei?

De MBTI kan worden gebruikt voor persoonlijke groei door bewustwording van sterke punten en zwaktes. Door te begrijpen hoe je natuurlijk reageert op situaties, kun je gericht werken aan het ontwikkelen van vaardigheden en het verbeteren van je interacties met anderen.

Zijn er kritieken op de MBTI en hoe betrouwbaar is het eigenlijk?

Er zijn kritieken op de MBTI, zoals de beperkingen van het binair systeem (bijvoorbeeld Extraversie versus Introversie) en het gebrek aan wetenschappelijke basis. Hoewel het een nuttig instrument is voor zelfontdekking, wordt het soms bekritiseerd vanwege de neiging om complexe menselijke persoonlijkheden te simplificeren. Het is belangrijk om de resultaten met een open geest te benaderen en niet als absolute waarheid te beschouwen.

Wie zijn wij? | Cursus Assertiviteit

Tijdwinst.com is een trainingsbureau dat zich specialiseert in slimmer (samen)werken. We bieden door het hele land diverse (online) trainingen aan, variërend van timemanagement, assertiviteit, gesprekstechnieken tot aan snellezen. Nieuwsgierig? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website of blogs, en schrijf je in voor één van onze (digitale) trainingen.

 1. 1-daagse training Time Management | Blog
 2. 1-daagse training Assertiviteit | Blog
 3. 1-daagse training Gesprekstechnieken | Blog
 4. 1-daagse training Feedback Geven | Blog
 5. 1-daagse training Snellezen, Mindmapping en Geheugentechnieken | Blog
 6. 1-daagse training Effectief Thuiswerken voor Teams | Blog