Zelfverzekerd versus arrogant: het belangrijke verschil

Zelfverzekerde mensen krijgen al gauw het stempel ‘arrogant’. Onterecht, maar niet onbegrijpelijk. De grens tussen de twee is namelijk vrij dun, maar het verschil enorm. Kom erachter wat precies het verschil is en hoe je aan de goede kant van de grens blijft: zelfverzekerd, zonder arrogant te zijn.

Niemand houdt van arrogante mensen. Zelfverzekerde mensen daarentegen zijn vaak juist heel geliefd. Als het verschil zo groot is tussen de twee, hoe kan het dan dat de grens zo dun is? En waar ligt die grens precies?
Het probleem is dat het in eerste instantie best lastig is om het verschil te zien.

arrogant-zelfverzekerd-2Bijvoorbeeld: Een dame loopt fier overeind – schouders naar achteren, blik recht vooruit – over straat. Sommigen denken “wauw, wat een zelfverzekerde vrouw”. Anderen zeggen tegen elkaar “bah, kijk haar arrogant rondparaderen”. Over dezelfde vrouw.

Het verschil tussen zelfverzekerd en arrogant

Het verschil zie je pas, wanneer je wat verder kijkt dan de eerste aanblik. Dat heeft alles te maken met de definitie van ‘zelfverzekerd zijn’ en die van ‘arrogant zijn’.

De definitie van ‘zelfverzekerdheid’

“Zelfverzekerdheid, zelfzekerheid of zelfvertrouwen is een toestand waarin men (sterk) vertrouwen heeft in het eigen kunnen en doelgericht te werk gaat, door ervaringen uit het verleden. Zelfverzekerdheid is daarnaast een algemeen geloof in een goed vooruitzicht en het lef om oprecht en eerlijk te zijn.”

Dat uit zich in:
• een open houding
• een duidelijk doel waar ze naartoe werken, en waar iedereen van weet
• kunnen assertief discussiëren
• laten iedereen in hun waarde
• kunnen gemakkelijk samenwerken
• zijn open over eigen fouten en zwakheden
• het helpen van anderen door eigen ervaring en kennis te delen
• een doelgerichte rechtstreekse aanpak zonder aandacht voor banaliteiten (roddels, gebabbel, etc.)

De definitie van ‘arrogantie’

“De aanname dat de eigen waarde ver boven die van anderen staat. Een vals gevoel van trots. Onterecht denken dat anderen ondergeschikt zijn aan jou, tegen jou opkijken en naar jouw pijpen moeten dansen. Arrogantie is een masker voor onzekerheid.” 

Dat uit zich in:
• een gesloten houding
• weinig (open) communicatie
• zullen discussie agressief en oneerlijk spelen
• weten het altijd beter voor anderen
• werken niet of slecht samen met anderen
• geven eigen fouten of zwakheden nooit toe, maar verraden wel die van anderen
• alleen voor eigen gewin gaan, zo nodig ten koste van anderen
• doen aan plagerijen en pesterijen

Zie je het verschil? Zelfverzekerdheid bestaat uit assertieve kenmerken, terwijl arrogantie veel agressieve kenmerken heeft. Kenmerken die je pas ziet, wanneer je wat beter en kritischer naar iemand kijkt.
Toch is het mogelijk om bij die eerste aanblik al enigszins in te schatten welke van de twee het is: aan de hand van de lichaamstaal. Dit is het verschil:

Lichaamstaal van een zelfverzekerd persoon

• Heeft open houding
• Maakt rechtstreeks oogcontact
• Kijkt vriendelijk
• Loopt rechtop, schouders naar achteren, kruin omhoog
• Heeft ontspannen houding

zelfverzekerd

Lichaamstaal van arrogant persoon:

  • Gesloten houding
  • Kijkt onvriendelijk
  • Loopt met kin omhoog, kijkt letterlijk neer op anderen
  • Heeft gespannen, stijve houding

zelfverzekerd_

Hoe je aan de goede kant van de grens tussen ‘zelfverzekerd’ en ‘arrogant’ blijft

Het verschil is, zoals je ziet, enorm groot. En toch vergissen we ons vaak. Dat komt mede doordat het makkelijk is om door te slaan van zelfverzekerd (assertief) naar arrogant (agressief). Let er daarom op dat je je assertief blijft opstellen in je zelfverzekerdheid om aan de goede kant van die dunne grens te blijven: blijf in jezelf geloven, blijf je kennis en expertise delen met de mensen om je heen, ken je doel en je koers en behaal je doelen nooit ten koste van anderen.

291 Shares
© Copyright 1999 – - SRS Consulting B.V. / TIJDwinst.com B.V.
X