Mindfulness en assertiviteit hebben raakvlakken

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor Mindfulness. Cursussen, handboeken en meditatie-instructies lijken niet aan te slepen. Maar wat is Mindfulness eigenlijk? Volgens Wikipedia gaat het om een geestesgesteldheid of filosofie waarbij achtzaamheid centraal staat. De online encyclopedie verwijst naar drie algemeen geaccepteerde definities:

  • een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment (‘Een zachtmoedige relatie aangaan met wat er zich nu aanbiedt’): bewuste aandacht.
  • een levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen: aanvaarding.
  • juiste indachtigheid of bewustzijn in de Boeddhistische leer.

De eerste definitie uit dit lijstje wordt in de Westerse wereld het meest gehanteerd. Het ‘leven in het moment’ kan stressverlagend werken. Tevens zijn er therapieën op gebaseerd die fobieën, chronische pijn, depressies en gedragsproblemen aanpakken.

Je vraagt je nu wellicht af wat het raakvlak is met een ‘nuchtere’ vaardigheid als assertiviteit. Welnu, de overeenkomst ligt hem in de kern van Mindfulness: de onverdeelde aandacht op het heden, op dit moment. Eén van de pilaren van assertiviteit is het aanwezig zijn. Het kan heel wat concentratie en discipline vergen om assertief te zijn voor mensen die van nature verstrooid of snel afgeleid zijn.

Mindfulness assertiviteit

Je assertiviteit d.m.v. Mindfulness vergroten?

Mindfulness maakt je bewuster van je omgeving, maar ook van jezelf. Zo helpt deze van oorsprong Oosterse filosofie je indirect om je zelfrespect te vergroten. Dat maakt het weer makkelijker om voor jezelf op te komen en dus assertief op te treden. Tegelijkertijd leer je om je beter in te leven in anderen, wat je helpt om met respect met anderen te communiceren.

Het mes snijdt aan twee kanten: als jij meer aandacht voor de ander toont, zullen anderen ook eerder met jou rekening houden. Als je er moeite mee hebt om je onverdeelde aandacht bij een gesprekspartner te houden, kan het verstandig zijn om eerst een cursus Mindfulness te volgen. Wanneer in de assertiviteitstraining de module over achtzaamheid voorbij komt, is de kans dat je achterblijft bij andere studenten gering. Sterker nog, waarschijnlijk heb je op dit gebied een voorsprong op de gemiddelde student assertiviteit.

Lees meer over een cursus voor jou alleen

Lees alles over onze populaire 1-daagse open trainingen bij jou in de buurt

Lees meer over onze coachingsmogelijkheden

Lees alles over onze coachingsmogelijkheden

© Copyright 1999 – - SRS Consulting B.V. / TIJDwinst.com B.V.
X